احداث مجتمع مسکونی 60 واحدی در فردیس کرج

احداث مجتمع مسکونی 60 واحدی در فردیس کرج

کارفرما: وزارت مسکن و شهر سازی

توضیحات: تهیه نقشه های اجرایی، مشخصات فنی، تامین مصالح، نیروی انسانی و منابع مالی و اعتباری و اجرای کامل مجتمع مسکونی 60 واحدی با زیر بنای 6500 متر مربع واقع در فردیس کرج.