برج میلاد

عملیات محوطه سازی مرکز همایش های برج میلاد تهران

کارفرما: شرکت برج میلاد تهران

توضیحات: این پروژه شامل 7500 متر مربع محوطه سازی و آبنما می باشد و در مدت 6 ماه به انجام رسیده است.