تپه فرهنگستان ها در محدوده اراضی عباس آباد

اجرای  عملیات ابنیه و محوطه سازی پیاده راه و مستحدثات مسیر پیاده  راه تپه مقابل ساختمان فرهنگستان ها در محدوده اراضی عباس آباد

کارفرما: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد

توضیحات: این پروژه شامل گشتگاه و تپه فرهنگستان علوم واقع در اراضی عباس اباد با زاویه دید 360 درجه کامل شهر تهران می باشد و در مدت 12 ماه به انجام رسیده است.