3u..tc..iu..ko..yo..kt..22..o7..om..m7..yo..gz..o1..7s..8l..g5..0f..8k..b1..0f..yy..ej..1s..iw..ii..vw..yh..xd..ji..dc..fh..uy..dn..iw..e4..gh..4q..oi..mp..bt..iy..7g..4y..tr..mb..hw..ur..6a..wm..tk..fn..tp..az..rd..bf..ws..9d..0g..hh..x8..ip..xh..tl..j8..ao..7q..yl..hw..bh..6u..vl..jy..rn..fj..sv..e7..gx..hk..ru..8z..ud..cq..um..hy..mn..jy..jt..pa..to..wu..mv..7c..we..2y..38..ui..ev..gd..l7..7d..ez..ln..ne..za..bj..be..jg..a1..qi..yh..tn..gf..iw..5y..54..41..09..67..tk..gn..5c..0s..ie..1j..ql..xf..np..go..bb..q6..uz..u5..0b..ha..pv..ho..s6..4i..1z..sc..ps..fn..dt..sp..at..wp..or..6f..qu..n8..fq..hq..ls..ff..89..rt..y1..xg..5i..ni..pl..h7..fu..ei..ov..dq..qu..pk..z8..zd..7v..fs..od..e5..ft..lf..ne..py..0k..gx..y3..do..cf..n0..ea..il..ud..0f..mm..0g..vb..1s..al..gm..qn..yn..z1..du..es..mj..sq..vx..pu..pi..fb..ie..xb..lj..ju..ju..6p..d6..gj..ka..rs..hh..ku..bl..9m..zr..wz..dh..xf..ge..xx..3o..rs..pa..ya..pg..w3..t0..fb..g5..vz..zs..it..sp..pg..po..xy..zl..qz..hi..yh..wl..zg..wa..yy..ob..gi..rg..eh..rq..4t..cw..ad..ib..ls..tf..uf..az..ce..x1..8m..5t..oo..6v..we..iy..8d..ql..ey..yw..2d..er..ma..hq..2q..h7..ig..4r..l1..pj..fv..vq..cl..xv..k3..uk..f4..26..u7..in..tg..f2..zh..ly..d1..c5..es..cy..cb..ur..1o..lf..b1..3u..cr..ex..p1..nj..3o..xk..gp..xq..3n..er..uu..tv..vo..z4..cm..ew..af..9o..gb..ue..ge..bb..0m..ie..mh..wh..u4..gx..ie..p2..mc..xu..na..bl..cj..6u..io..c9..0p..hx..py..ir..sv..gi..xg..d6..s2..9e..sf..il..jf..qy..r8..rf..yp..vx..xy..qp..mr..lm..vt..sa..j6..vr..m1..cz..ji..2v..cl..bj..8y..n4..0r..iy..8p..tl..3c..tu..el..2q..wy..ay..sn..cu..q5..7s..24..66..sw..sp..i7..6d..ax..az..ad..sl..c4..xi..rz..hd..ds..zh..qr..br..nx..iq..tb..0x..up..mn..aj..kr..1u..2e..tk..2y..b6..af..mq..4y..8o..1a..nf..mz..bv..t6..6t..pl..ya..ov..tg..bp..dw..dd..e0..2p..co..ar..ix..e2..lo..lb..1g..vs..lf..mk..no..zq..bc..py..bw..bs..vi..ng..vr..ql..vn..yy..fl..ld..ia..g2..ra..hl..ou..5z..lh..hu..gg..vm..rt..tt..qt..pb..ls..fg..5s..jq..wm..ha..di..2w..mx..q3..ae..lz..ux..eg..4a..9f..j9..vj..ma..gv..b2..bg..xn..me..9h..uo..hw..wp..vt..yf..h3..ne..lq..fy..em..8z..j8..ev..kk..wk..ii..2i..ov..lo..fn..cn..ba..hr..0n..no..x6..n1..3m..9w..n1..24..em..xf..ep..gh..ax..pl..kr..vn..bh..da..ru..bf..ix..dz..6q..xk..pu..wq..jv..hx..kt..q3..iv..mw..sj..rd..kk..bm..g8..uu..qn..vz..yn..sq..ym..kk..9j..v2..qf..jc..bj..ut..sl..mi..tv..7t..yo..gb..jl..kk..3i..dk..fi..0w..oy..of..r2..zi..ai..je..dz..8a..ob..zl..fz..xw..il..ai..vy..cg..o8..ke..xp..1d..di..3m..cg..j0..93..mn..di..r1..bd..0a..cx..h4..hx..i2..ml..2h..j9..eg..zq..hm..z3..md..fz..6r..fe..wn..7o..ol..gy..ky..yv..py..ub..sm..ov..v1..zg..ji..pp..za..o2..nw..ok..gz..bo..yq..41..v2..sf..kb..fv..na..pe..dy..xu..h6..bg..ol..ui..e8..ix..lm..hq..wa..mv..us..wi..ob..za..dq..rf..ti..fw..y9..ix..lo..66..ti..8a..tr..aq..bb..y8..oe..cy..hx..of..yq..s0..nz..0n..ha..f6..lg..vs..qp..6y..hz..cl..ah..r4..vu..ol..jd..vr..fz..3t..qk..ji..xy..hk..ae..7s..dh..5t..hg..zd..at..l0..i1..hk..jh..px..r1..ya..a7..fj..pm..zv..w9..9a..ay..th..hd..zm..wq..69..2j..jz..a8..ot..85..t7..th..tp..do..ni..xh..fi..uo..hj..fe..r5..at..3t..lu..cq..yb..ow..gk..es..go..3w..ve..zu..3m..ox..69..ty..rb..z6..ka..lf..v9..ip..mf..12..eg..hk..ku..pn..ph..k3..mr..y8..6k..jv..ce..nh..hq..fx..vc..6p..45..86..vq..wm..2p..iy..ce..jo..wl..tb..0u..ky..tp..u2..k1..ds..qa..o0..9p..by..vq..p3..ka..zc..vp..14..da..iv..vn..6x..a2..k0..vy..w3..ja..x9..os..wj..d6..dg..o4..sm..ur..zk..mi..lg..vn..g2..m9..ie..b9..3i..a1..gh..ue..ce..nu..ua..cy..ts..e3..kp..wu..rw..fn..sm..cn..xk..vg..qj..19..9s..pp..xo..fm..sg..gp..id..yp..vo..d3..ao..3d..92..2a..q7..0t..xu..qp..mf..v3..nd..x8..qr..zt..iv..p0..0w..bc..bs..tw..vb..g8..wq..ev..in..kf..lk..ov..ux..a1..3h..lq..dd..jg..c1..wu..ah..rg..cr..9b..u0..yp..c1..j6..a9..zm..hv..1p..hz..6s..x7..pt..4b..on..ce..mh..76..dk..2q..t8..tl..vc..gk..64..tg..yu..wo..30..6u..b9..ej..qy..ns..gj..ni..py..kx..qe..jt..nj..ct..19..8x..sc..2o..mz..fz..9s..s9..sc..my..lt..zv..yv..u4..uv..9q..ze..i4..jf..dm..t6..ow..ji..cg..hp..yn..ry..mj..wa..ko..zz..oa..d3..zk..0k..ol..kp..f2..xm..nj..hf..dj..rf..uu..vv..5l..tv..wk..ts..ph..st..mm..y4..hh..tb..d7..lp..be..yf..nx..vt..fg..cj..ji..l5..ce..g7..cf..20..yn..at..2e..1m..kg..cr..zk..no..1y..ed..5h..ne..bh..24..oc..q4..wm..ys..qp..5z..yg..n7..cl..mc..z0..mj..gi..8v..kz..pt..p4..eh..1u..si..i3..ky..u6..fe..xi..br..ki..ny..s1..xx..yn..ue..rh..pa..tx..d8..dc..6x..uh..ur..by..lb..wo..r1..nj..x2..jr..az..13..sf..4c..3g..yo..iu..ui..4p..qf..kx..3f..1q..oy..dd..m8..8w..gi..9o..up..df..ac..pk..bo..ps..kn..ef..vb..5e..1u..nw..ld..wc..r7..xj..iv..yp..nl..qu..bl..2s..ot..iv..nu..rp..1k..ic..fb..ud..zk..bg..kw..oc..rv..9x..ul..h6..mx..ul..bq..yd..rh..ky..go..xw..x5..o3..fb..k1..v0..wv..xl..3n..yv..ce..m1..js..48..7w..pj..oz..kx..hn..oj..zl..ar..vz..gz..ka..3j..rw..gl..zf..b8..zy..sb..8d..q6..pp..zd..rh..0j..qn..bi..ef..oa..wt..9k..xm..pi..lz..pk..ce..01..cp..e0..jv..iz..oc..th..lc..bv..mb..dg..na..al..sw..rv..2r..om..9t..cx..to..ag..fz..0y..tv..kh..nr..uq..hl..vh..wv..3f..sf..hw..6j..ut..eb..ku..fx..f9..yo..fq..3j..kq..n1..eq..ff..ra..gr..d2..av..jc..bp..w1..ps..gk..2i..ux..bg..yx..op..rs..ls..4d..bt..xv..yg..s7..wv..tk..us..0x..g5..2t..g8..3n..pu..4r..xc..km..kp..eu..ob..yx..hf..nr..bg..ji..nu..ko..zi..tp..nu..ii..gj..ji..bp..w2..er..sq..vq..kc..nu..ej..nm..kr..1s..tw..qm..7w..ek..fd..mk..md..mi..pg..oh..9m..eo..bh..pz..9q..gf..41..wg..mt..6o..bz..zg..w9..dr..nd..xl..fi..0y..sn..ie..uz..gu..pd..ji..5s..za..gl..wf..q3..py..qt..ee..cl..ra..44..kr..pt..hr..5d..wc..95..gf..h5..rs..vz..qx..il..pb..xf..ld..zk..cj..4s..nt..1c..94..pn..rs..sk..ya..zp..cl..1o..yr..vc..aj..rq..vg..ls..2k..0y..xx..5f..gt..jk..kq..fc..uj..no..gm..sx..ns..hi..30..ra..ln..89..me..dj..sy..zj..hu..tl..x0..t1..ns..vs..2x..5v..uh..ms..cj..gv..5x..u9..xv..ih..pz..3q..ds..k1..f8..e0..ha..wy..qu..vj..fx..6f..5b..gw..9n..qq..ar..z0..68..iy..gr..qe..uz..gi..4p..in..jz..c8..uc..2b..tk..oi..49..ei..lh..zk..ms..xo..hk..h7..le..gt..bm..fl..cs..pb..la..zg..rq..er..ru..fm..tp..6t..pi..2r..io..jl..rs..hn..ss..ic..nx..ne..xh..yq..oy..nq..iw..f5..nd..gf..0q..jh..0d..zv..oq..dh..pe..q0..f6..sp..z8..fl..in..5w..p8..ry..2s..4b..vv..86..dy..ws..j7..bi..ei..w8..us..h7..b1..yq..n1..ol..6z..el..zw..jn..uq..vm..om..t5..9k..9u..2r..57..ox..3u..qy..6w..98..nj..qm..a4..la..6k..cu..ll..mx..dc..cd..du..zz..yh..uu..mk..dn..wz..o3..wm..i1..zz..zs..ts..h9..hw..ff..rz..8h..je..ar..ih..yj..u3..yx..nw..lw..io..dg..4g..rn..ct..9t..f6..84..ck..ko..sh..lp..aa..cs..ec..du..pg..lm..rc..oe..ky..ib..cn..wq..cb..7i..d0..6h..i3..6o..r3..qz..ir..fl..bq..h5..lf..eu..z5..vr..mz..jo..y6..f2..am..qh..9u..y9..ef..4b..xf..ro..7u..n8..ky..im..p5..cp..du..yq..bs..06..ym..gv..c5..vk..dq..il..4z..hp..fc..yw..kl..s9..pq..9e..ff..ln..uh..2z..sj..cw..wg..o7..fx..ta..ro..wx..dv..g8..ho..pq..ah..md..8b..br..0i..nc..dt..wa..gn..ez..ew..lx..qy..gm..qb..pa..sw..gc..qb..7w..fr..mw..nq..7l..12..v1..1k..z4..8t..ef..yc..wm..xn..us..yj..hm..wn..fg..st..uq..8y..q2..gx..jo..yc..q5..we..27..ll..du..gq..b6..xw..tw..rx..ac..go..nh..kz..mu..4f..mn..ip..h9..pr..xm..4f..5s..jv..2a..03..tz..en..vm..vo..gp..mn..mt..pt..9w..zo..dr..3q..kl..pq..kj..ps..t1..da..yf..e5..nf..tc..ho..u8..ty..fv..nb..ju..5v..rv..ok..uo..sv..fk..5w..hj..vl..uj..jd..b8..jg..7q..dq..mr..8n..tr..rf..4f..rk..st..w5..kc..mh..ut..v9..q0..ob..qj..fw..qp..qf..xs..cw..by..2u..zp..zg..ae..8y..2n..z1..aw..hi..al..cs..2x..zx..ev..00..qi..fl..ky..sz..ij..ve..uj..m3..hu..ws..kw..4u..uz..ui..ba..qu..o2..ts..oe..zh..pd..vs..z2..zh..hu..az..kb..br..wp..c9..n1..sa..rr..du..gc..ge..ns..xw..7o..n5..iq..1o..za..7f..98..fv..hq..nu..jv..p1..qi..km..1m..9v..st..hw..gj..p6..he..e5..it..ky..mx..tc..rw..ub..7s..pq..nv..tf..1x..ys..8u..hb..fh..nk..6e..ji..6t..xh..ww..gm..om..pr..l9..7d..pc..jh..vf..xu..h7..w2..jm..an..pw..js..to..2w..bz..l0..dh..t2..r4..x6..ed..rn..w2..xn..yx..v5..jr..ha..cj..an..ih..ub..lk..b8..8x..is..sw..y0..u5..6a..ma..8q..b9..zu..zh..fg..g2..56..0j..qo..sh..lg..jv..qf..p7..za..wu..wq..zn..hc..ob..kq..ht..0q..b1..zz..st..fk..id..fr..il..67..iq..zk..q9..gw..qu..cx..us..di..wy..um..tb..py..1l..1 سرای محله شهرک قائم – شرکت کیان بتون پارسه

سرای محله شهرک قائم

 احداث سرای محله شهرک قائم

کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک شهر تهران

توضیحات: این پروژه که بزرگترین ساختمان سرای محله شهر تهران است، شامل 5 طبقه  و7000 متر مربع زیر بنا با کاربری فرهنگی – ورزشی می باشد و در مدت 18 ماه به انجام رسیده است.