سرای محله شهرک قائم

 احداث سرای محله شهرک قائم

کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک شهر تهران

توضیحات: این پروژه که بزرگترین ساختمان سرای محله شهر تهران است، شامل 5 طبقه  و7000 متر مربع زیر بنا با کاربری فرهنگی – ورزشی می باشد و در مدت 18 ماه به انجام رسیده است.