پروژه باغ نمايش

كارفرما: شركت نوسازي اراضي عباس آباد
مشاور: مهندسین مشاور راهبرد عمران و صنعت فائزین
كاربري: گردشگري
توضيحات:
باغ نمايش، محملي براي برپايي نمايش و باغي است نمايش­گونه و روايت محور. اين باغ مجموعه‌اي است فرهنگي كه علاوه بر جنبه تفريحي در آن هنرهاي نمايشي اعم از گونه­هاي مختلف نمايش سنتي و آييني، موسيقي و حركات موزون و سينما عرضه مي­شود. اين باغ، در كنار ساير باغ­هاي اراضي عبا­س­آباد، كانوني زنده در قلب شهر تهران (پايتخت حوزه تمدني ايران) به­وجود آورده است و به­دليل نوع عملكردش كه به نمايش به­عنوان هنري زنده و در ارتباط بسيار نزديك به مخاطب مي­پردازد، خواهد توانست در حيات­بخشي به كل مجموعه اراضي، موثر باشد.
باغ نمايش بر مفاهيم باغ و نمايش استوار است و معماري آن برآمده و ملهم از الگوي باغ ايراني است و از آنجا كه محور اصلي نمايش در اين باغ، نمايش­هاي سنتي ايراني است، در طراحي باغ به ويژگي­هاي مشترك معماري باغ و فضاي نمايش و ويژگي­هاي نمايش ايراني توجه شده است. باغ نمايش مكاني است در راستاي هويت بخشي به مخاطب ايراني، باغي كه در آن نمايش­هاي ايراني با نگاهي نو احيا مي­شوند و در عين حال مكاني است براي برپايي ساير هنرهاي نمايشي و نمايش­هاي كلاسيك و مدرن.