برخی از پروژه ها

تپه فرهنگستان ها در محدوده اراضی عباس آباد
انجام شده, برخی از پروژه ها
اجرای  عملیات ابنیه و محوطه سازی پیاده راه و مستحدثات مسیر پیاده  راه تپه مقابل ساختمان فرهنگستان ها در محدوده اراضی عباس آباد کارفرما: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد توضیحات: این پروژه شامل گشتگاه و تپه فرهنگستان علوم واقع در اراضی عباس اباد با زاویه دید 360 درجه کامل شهر تهران ...
ادامه مطلب
سرای محله شهرک قائم
انجام شده, برخی از پروژه ها
 احداث سرای محله شهرک قائم کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک شهر تهران توضیحات: این پروژه که بزرگترین ساختمان سرای محله شهر تهران است، شامل 5 طبقه  و7000 متر مربع زیر بنا با کاربری فرهنگی – ورزشی می باشد و در مدت 18 ماه به انجام رسیده است.
ادامه مطلب
پروژه تجاری-اداری خیابان زاگرس
برخی از پروژه ها, در حال انجام
احداث برج 16 طبقه اداری تجاری زاگرس به صورت طرح و ساخت کارفرما: شرکت توسعه ساختمان سرمایه توضیحات: طراحی و ساخت برج 16 طبقه با زیر بنای حدود 000’10 مترمربع و کاربری اداری و تجاری واقع در تهران، میدان آرژانتین
ادامه مطلب
برج 14 طبقه اداری تجاری دربند
برخی از پروژه ها, در حال انجام
احداث برج 14 طبقه اداری تجاری دربند به صورت طرح و ساخت کارفرما: شخصی توضیحات: طراحی و ساخت برج 14 طبقه با زیر بنای حدود 000’8 مترمربع و کاربری اداری و تجاری واقع در تهران، خیابان دربند
ادامه مطلب
میدان نبوت
انجام شده, برخی از پروژه ها
عملیات اجرای پیاده راه و محوطه سازی میدان نبوت کارفرما: سازمان زیبا سازی شهر تهران توضیحات: این پروژه شامل 12000 متر مربع محوطه سازی، ساختمان نگهبانی، سرویسهای بهداشتی و 7 ست آبنما می باشد و در مدت 12 ماه به انجام رسیده است.
ادامه مطلب
آب نما مدرس
برخی از پروژه ها
احداث آبنمای بزرگراه مدرس کارفرما: سازمان زیبا سازی شهر تهران توضیحات: طراحی و اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی آبنما، واقع در بزرگراه مدرس تقاطع همت.
ادامه مطلب
برج میلاد
انجام شده, برخی از پروژه ها
عملیات محوطه سازی مرکز همایش های برج میلاد تهران کارفرما: شرکت برج میلاد تهران توضیحات: این پروژه شامل 7500 متر مربع محوطه سازی و آبنما می باشد و در مدت 6 ماه به انجام رسیده است.
ادامه مطلب
باغ نمایش
انجام شده, برخی از پروژه ها
  عملیات اجرایی محوطه سازی تپه جنوبی – میانی تکیه و تونل گالری باغ نمایش در محدوده اراضی عباس آباد کارفرما: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد توضیحات: این پروژه شامل 17000 متر مربع محوطه سازی، سه آمفی تاتر روباز، تونل گالری (ابنیه سنگین بتنی همراه با متال دک) می باشد و با ...
ادامه مطلب