در حال انجام

محوطه سازی باغ هنر در محدوده اراضی عباس آباد
در حال انجام
عملیات محوطه سازی باغ هنر و ابنیه پیرامونی در محدوده اراضی عباس آباد کارفرما: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
ادامه مطلب
پروژه تجاری-اداری خیابان زاگرس
برخی از پروژه ها, در حال انجام
احداث برج 16 طبقه اداری تجاری زاگرس به صورت طرح و ساخت کارفرما: شرکت توسعه ساختمان سرمایه توضیحات: طراحی و ساخت برج 16 طبقه با زیر بنای حدود 000’10 مترمربع و کاربری اداری و تجاری واقع در تهران، میدان آرژانتین
ادامه مطلب
برج 14 طبقه اداری تجاری دربند
برخی از پروژه ها, در حال انجام
احداث برج 14 طبقه اداری تجاری دربند به صورت طرح و ساخت کارفرما: شخصی توضیحات: طراحی و ساخت برج 14 طبقه با زیر بنای حدود 000’8 مترمربع و کاربری اداری و تجاری واقع در تهران، خیابان دربند
ادامه مطلب